Nadin & Gabriel

  Nadin al Khalidi med rötter i Irak och Egypten möter Gabriel Hermansson från Sverige
i en musikalisk resa där minnen och intryck från flera håll av världen samlas.
  Duon från Malmö presenterar ett mångfacetterat musikprogram som sjungs på fem olika språk
och spelas på fem olika instrument med rötter i Mellanöstern, Nordafrika, Europa och Skandinavien.